Zmieniłem pastę na karcie graficznej - czy było warto?

Aplikacja pasty termoprzewodzącej na procesorze dotyka wielu użytkowników komputerów. Rzadziej jednak podejmujemy się czynności wymiany spoiwa termicznego na innym komponencie komputera,...